Όροι Χρήσης

Αρχική Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης της υπηρεσίας
O επισκέπτης μπορεί να αποφασίσει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος, από το κατάστημα, με το οποίο συνεργάζεται η εταιρεία. Η αγορά του εκάστοτε προϊόντος πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Η σχέση μεταξύ του επισκέπτη/ χρήστη και του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται αποκλειστικά από τους Όρους Συναλλαγής του συγκεκριμένου καταστήματος, το οποίο είναι και αποκλειστικά υπεύθυνο για θέματα σχετικά με την παραγγελία και γενικά για την τήρηση των διατάξεων σχετικά με την εξ αποστάσεως πώληση. Το euresi.gr ουδεμία συμμετοχή έχει και ουδεμία ευθύνη φέρει στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ καταναλωτή και καταστήματος. Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση των παραπάνω υπηρεσιών της εταιρείας δωρεάν.

Σκοπός, Περιεχόμενο & Λειτουργία της υπηρεσίας
Η υπηρεσία έχει ως κύριο σκοπό της την ενημέρωση του χρήστη της για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν. Οι πληροφορίες των προϊόντων αναμεταδίδονται από την Υπηρεσία στους χρήστες, οι οποίες ανανεώνονται και τροποποιούνται συνεχώς δυνάμει των επιλογών του κάθε καταστήματος. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν αυτά προς πώληση, είτε ως πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και οι οποίες συλλέγονται είτε από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών. Για τον λόγο αυτό, η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες (καταστημάτων), στο περιεχόμενο των οποίων επίσης δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, η οποία προκλήθηκε εξ’ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Επιπλέον καθίστανται δια του παρόντος γνωστά στους επισκέπτες/χρήστες της Υπηρεσίας:
Τα προϊόντα που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Υπηρεσίας, είναι αυτά τα οποία διατίθενται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία συμμετέχουν στην Υπηρεσία, και δεν αποτελούν το σύνολο των προϊόντων που διατίθενται στο διαδίκτυο ή στη συμβατική αγορά.

Τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι πληροφορίες των προϊόντων είναι αναδημοσιεύονται αυτούσιες όπως παρέχονται από τα καταστήματα, που τα πωλούν. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί, την επικαιροποίηση των πληροφοριών σε σταθερή βάση αφού η ύπαρξη λαθών ή καθυστερήσεων στην ενημέρωση των χαρακτηριστικών, τιμών κλπ των προϊόντων εξαρτάται από εξωτερικές πηγές και συνεπώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα και ούτε φέρει απολύτως καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών.

Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας, μπορεί εφόσον διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια να επικοινωνήσει με την Εταιρεία ή με το κατάστημα που διαθέτει το συγκεκριμένο προϊόν.

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών της, που προέρχονται από τη χρήση της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Υπηρεσίας και των καταχωρημένων καταστημάτων δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή αντιδικία, η Εταιρεία δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων. Εάν παρ' όλα αυτά απαιτηθεί η μεσολάβηση (εμπλοκή) της Εταιρεία, η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα την εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος προκάλεσε την συμμετοχή της Εταιρεία στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς